veeterzy-UwBrS-qRMHo-unsplash
Çevre Ölçümleri

Gelişen Dünya da karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de çevre kirliliğinin artması ve alınan tedbirlerin yeterli olmamasıdır. Bilindiği gibi, dünyanın kendine özgü bir dengesi vardır bu denge bozulursa bir çok şey olumsuz etkilenir. Üzerinde yaşadığımız Dünyayı tehlikeye iten küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, ormanların yok edilmesi, zehirli atıkların denizlere göllere verilmesi gibi bir çok etken doğanın dengesini olumsuz etkilemektedir. Bu değerlendirme göz önünde bulundurulduğunda sanayinin ve dolayısı ile sanayinin çevreye olan etkilerinin kontrol altına alınarak kaynağında çözümler bulunması gerekmektedir. Bilimsel olarak bu çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda biz laboratuvarlara da çok önemli görevler düşmektedir. Çözümün bir parçası olarak Çevre Laboratuvarımız faaliyetlerini sürdürmektedir.

EMİSYON
 • Bacagazı (Emisyon) Ölçümü (CO, CO2, O2, SO2, NOx, NO, NO2)
 • Bacada İslilik Analizi
 • Bacada Hız Tayini
 • Gaz Sıcaklığı Tayini
 • Bacagazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi
 • Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümü
 • Ağır Metal Ölçüm ve Analizleri
 • Toplam Halojen Örnekleme ve Tayini (HCI,HBr,HF,Br2,CI2)
 • Nitrik Asit Ölçümü ve Analizi (HNO3)
 • Hidrojen Sülfür Ölçümü ve Analizi(H2S)
 • Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini
 • Amonyak Ölçüm ve Analizi (NH3)
 • Formaldehit Ölçüm ve Analizi (CH2O)
 • Sülfürik Asit Ölçüm ve Analizi (H2SO4)
 • Siyanür Ölçüm ve Analizi (CN)
 • Dioksin Furan Ölçümü
 • Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Ölçümü
İMİSYON
 • PM10 Ölçümü
 • Çöken Toz Ölçümü
 • Ortam Havasında Uçucu Organik Bileşik (VOC) Ölçümü
 • Ortam Havasında Gaz Ölçümü
 • Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümü
 • Ortam Havasında Maruziyet Ölçümleri
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE AKUSTİK
 • Çevresel Gürültü Ölçümü
 • İç Ortam Gürültü Ölçümü
 • Gürültü Maruziyet Ölçümleri
 • Akustik Gürültü Ölçümü
 • Gürültü Haritalarının Oluşturulması
SU – ATIK SU
 • Su – Atıksu Numune Alma
 • PH Tayini
 • Fosfat Fosforu Tayini
 • Fenol Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
 • Tuzluluk
 • Bulanıklık Tayini
 • Sıcaklık
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Deneyi
 • Florür Tayini
 • Klorür Tayini
 • Krom (Cr+6)
 • Sülfat Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Renk Tayini
 • Sertlik Tayini
 • Aktif Klor Tayini
 • Alkalinite Tayini
 • Ağır metal Analizleri
 • Toplam Alkalinite
 • Bulanıklık Tayini
 • Çözünmüş Oksijen
 • Nitrat Azotu Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Toplam Fosfor Tayini
 • Kjeldahl Azotu Tayini
 • Nitrit Azotu Tayini
 • Serbest Klorür Tayini
 • Askıda Katı Madde Tayini
 • Toplam Siyanür Tayini
 • Amonyak Azotu Tayini
 • Çökebilen Katı Madde Tayini
 • Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Uçucu ve Uçucu Olmayan Katı Madde Tayini
 • Ağır Metal Analizi
TOPRAK / ARITMA ÇAMURU
 • Numune Alma
 • Organik Madde Tayini
 • Kuru Madde Tayini
 • Eluat Hazırlama – Özütleme Metodu
 • Ağır Metal Analizleri